Vybraná doprava při objednávce nad 1 200 Kč ZDARMA.

Reklamační řád

Reklamační řád

V případě, že budete mít důvod k reklamaci, neváhejte se na nás obrátit. Budeme se snažit vyřídit reklamaci k vaší plné spokojenosti. Postup reklamace bude probíhat podle platného právního řádu ČR a v souladu s Reklamačním řádem prodávajícího. Kupujícímu se doporučuje prohlédnout si zboží okamžitě po jeho převzetí, aby bylo možné zjistit případné vady nebo poškození.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s níže uvedeným Reklamačním řádem.

Jako doklad o záruce vystavuje pražírna Dos Mundos s.r.o. ke každému zakoupenému zboží účetní doklad – fakturu se všemi náležitostmi účetního dokladu a dalšími potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, datum, cena, množství, číslo objednávky).

V souladu s § 53 Občanského zák. č. 40/1964 Sb. má kupující právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dní od převzetí. Vzhledem k charakteru zboží nabízeného na eshopu se tato možnost týká kávy pouze v případě, že bude balení vráceno prodávajícímu nepoškozené, tedy je zaručeno, že obsah balení nemohl přijít do styku se vzduchem. 

Vrácení zboží

Ze zákona máte možnost zboží vrátit do 14 dní od jeho zakoupení bez udání důvodů. Zboží musí být v originálním obalu a nepoškozené.

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je 24 měsíců. Vzhledem k povaze nabízeného zboží na e-shopu se tato lhůta vztahuje na veškeré zboží s výjimkou pražené kávy, jejíž doba trvanlivosti je vždy vyznačena na balení.

Jak postupovat při reklamaci

 • Jestliže se vyskytne důvod k reklamaci, informujte nás o tom emailem (kava@dos-mundos.cz), telefonicky (+420 739 253 305) nebo písemně (Dos Mundos, Žerotínova 1663/59, Praha 3, 130 00).
 • Přesvědčte se, že zboží je stále v zákonné záruční době, tj. neuplynula lhůta 24 měsíců od převzetí zboží, v případě pražené kávy neuběhla doba trvanlivosti vyznačená na obalu.
 • Reklamované zboží nám buď můžete vrátit osobně na adresu: Dos Mundos, Korunní 31, Praha 2, 12000, nebo do Zásilkovny ZAOS, Na Hroudě 24, Praha 10, 100 00. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.
 • Přiložte k reklamovanému zboží dopis s vašimi kontaktními údaji a popisem vady, která je příčinou reklamace a kopii nákupního dokladu, nebo zašlete tyto informace na e-mail: kava@dos-mundos.cz.
 • Aby mohla být reklamace uznána platnou, musí být splněny tyto podmínky:
  • Zboží je vráceno kompletní, v původním stavu.
  • Zboží není záměrně poškozeno.
 • Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:
  • běžným používáním výrobku,
  • nesprávným používáním výrobku,
  • nesprávným skladováním,
  • vlivem přírodních živlů či vyšší moci.

 

Reklamace poškozeného balíku:

 • Zásilku při převzetí zkontrolujte, je-li poškozena, nepřebírejte ji.
 • Zásilku s poškozeným obalem můžete od řidiče převzít, musíte však informaci o poškození uvést do skeneru řidiče (převzetí s výhradou).
 • Pokud jste převzali zásilku, jejíž obsah je poškozen a obal při převzetí nejevil známky poškození, je nutné reklamaci nahlásit na email kava@dos-mundos.cz, a to do 4 kalendářních dnů od doručení zásilky. Budete potřebovat fotografie zásilky, obsahu, výplně a obalu včetně všech etiket, které na zásilce jsou, a přiložte prodejní fakturu.
 • Reklamaci vždy řešíme s dopravcem my jako příkazce. Příjemce zásilky svou reklamaci uplatňuje u odesílatele zásilky.

Lhůta na vyřízení reklamace

Prodávající má dle Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud by prodávající tuto lhůtu nestihl, má kupující stejná práva jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

V případě, že dojde k rozporu s kupní smlouvou, postupujte stejně jako v případě reklamace.

Jak budeme postupovat

 • Vámi reklamované zboží posoudíme a budeme vás bezodkladně informovat o dalším postupu na Vámi zadanou emailovou adresu nebo telefonní číslo.
 • Dle povahy vady, zboží vyměníme nebo opravíme.
 • Nebudete-li mít zájem o výměnu nebo opravu, vrátíme vám cenu reklamovaného zboží. Upozornění – poštovné není předmětem reklamace a částka za něj vynaložená se nevrací.
 • V případě vyplacení částky za reklamované zboží vám bude nejprve zaslán dobropis k podpisu s žádostí o zaslání/doručení zpět. Jakmile obdržíme vámi podepsaný dobropis, vyplatíme vám částku za vrácené zboží na vámi uvedený bankovní účet.