Vybraná doprava při objednávce nad 1 200 Kč ZDARMA.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Dos Mundos s.r.o.

I. Základní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží prostřednictvím internetového obchodu www.dos-mundos.cz kdy na jedné straně je společnost Dos Mundos s.r.o., IČ 021 59 287, DIČ CZ 021 59 287, se sídlem Žerotínova 59, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce číslo 21615, jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující a/nebo objednatel, který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující“).Kupující je povinen seznámit se s Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Dos Mundos s.r.o. je plátcem DPH.

Kontaktní údaje

email: kava@dos-mundos.cz (na vaše dotazy odpovíme během 24 hodin) tel.: +420 739 253 305 (cena hovoru za minutu dle standardních sazeb operátorů)

Kupující

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je nadřazena Obchodním podmínkám.

II. Kupní smlouva

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je Objednávka kupujícího, Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky. Toto potvrzení prodávající zašle kupujícímu emailem na zadaný email. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP a reklamačního řádu prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.  

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na webových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. 

Ke každému zboží je vystavena a přiložena faktura, která slouží jako daňový doklad i dodací list. Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v elektronické objednávce.

Prodávající je vlastníkem zboží až do jeho plné úhrady kupujícím.

III. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.  

IV. Systém objednávání

Jak lze objednávat

Objednávat zboží může kupující prostřednictvím elektronické objednávky na www.dos-mundos.cz (dále jen „eshop“) nebo přes email kava@dos-mundos.cz. Objednávat pomocí elektronické objednávky a emailu je možné 24h denně, 7 dní v týdnu.

Objednávka

Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Konečná cena je tvořena cenou vybraného zboží, poštovného a daní z přidané hodnoty. Konečná cena je zobrazena vždy před dokončením objednávky. Platnost aktuálních cen je uvedena na stránkách eshopu.

Podmínkou platnosti objednávky je uvedení všech následujících údajů o kupujícím: jméno a příjmenítelefonemaildoručovací adresazpůsob dodánízpůsob platbyobsah košíku

Vytvoření účtu

Pro provedení elektronické objednávky na eshopu si kupující může vytvořit vlastní účet. Po uvedení vlastního emailu a zapsání hesla vypíše povinné identifikační údaje a při dalších objednávkách je již nebude muset znovu vyplňovat. Tyto údaje stejně jako heslo bude moci kdykoliv po přihlášení měnit. V případě, že kupující nebude mít vytvořen účet na eshopu, může pokračovat v nákupu jako host.

Zrušení nebo změna objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy pokud:

 • se zboží již nevyrábí,
 • se výrazně navýšila cena dodavatele příslušného zboží.

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky/e-mailem cenu a nový termín dodání. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Prodávající může také zrušit objednávku v případě, že kupující zvolil bezhotovostní převod na bankovní účet jako způsob úhrady dané objednávky a k této úhradě nedošlo (i přes emailové upozornění), tj. částka nebyla připsána na bankovní účet prodávajícího v den splatnosti + 5 pracovních dnů.

Zrušení nebo změna objednávky ze strany kupujícího

Kupující může již odeslanou objednávku stornovat nebo změnit do doby než je považována za vyřízenou, tj. došlo k expedici nebo osobnímu vyzvednutí objednaného zboží kupujícím. Pokud chce kupující odeslanou objednávku stornovat, lze to provést těmito způsoby:

 • emailem na adresu: kava@dos-mundos.cz 
 • telefonicky na čísle +420 739 253 305

Pokud se na základě storna nebo změny bude celková cena objednávky snižovat, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o způsobu vrácení peněz. 

V. Možnosti doručení a platby zboží

Při dodání zakoupeného zboží se prodávající zavazuje vystavit fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu.

Zboží skladem prodávající připraví k expedici nejpozději do 3 pracovních dnů po přijetí elektronické objednávky, jinak dle uvedené dodací lhůty požadované položky.

Pokud je u vybraných položek dodací lhůta delší vzhledem k exkluzivitě produktu, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat.

 

Zboží se doručuje dle zvoleného způsobu kupujícím v elektronické objednávce, způsoby doručení jsou:

 1. osobní odběr
 2. doručení do Zásilkovny
 3. doručení PPL
 4. doručení PPL Parcel Shop/Parcel Box
 5. elektronicky - pouze v případě elektronických poukazů

V případě zvolení osobního odběru není účtována cena za poštovné. Zboží lze vyzvednout osobně na adrese Dos Mundos, Korunní 31, Praha 2, 120 00. Kontakty a otevírací doba je uveřejněny zde. 

Osobní odběr může být realizován v případě zvolení platby v hotovosti, platby prostřednictvím služby GoPay nebo převodem. V případě platby převodem bude zboží připraveno k osobnímu odběru až po potvrzení o přijetí platby na účet prodávajícího a kupující bude k vyzvednutí vyzván upozorňujícím emailem. V případě, že si kupující nevyzvedne svoji objednávku do týdne od upozorňujícího emailu, je mu zaslána poslední výzva. Pokud ani do dvou dnů od této výzvy není objednávka vyzvednuta, má prodávající právo tuto objednávku stornovat, bez ohledu na to, zda je zaplacená či nikoliv. V případě zaplacené objednávky má kupující povinnost požádat písemně na email kava@dos-mundos.cz o vrácení částky za stornovanou objednávku s uvedením čísla účtu, kam prodávající platbu zašle. 

 

V případě zvolení doručení prostřednictvím externího přepravce (Zásilkovna, PPL) bude zboží doručeno kupujícímu na doručovací adresu nebo adresu pobočky přepravce, která je uvedena v elektronické objednávce.

V případě, že kupující nebude zastižen na uvedené adrese, obdrží oznámení o uložení zásilky (zásilka bude uložena na pobočce přepravce). V případě, že si zásilku nevyzvedne v daném termínu, zásilka se vrací zpět prodávajícímu. Za opětovné doručení si prodávající účtuje poštovné ve stejné výši.

Doručení prostřednictvím přepravce trvá obyčejně 1-3 pracovní dny (od expedice objednaného zboží) dle standardních přepravních podmínek.

Balné ani jiné poplatky neúčtujeme.

Tento ceník je platný pro území České republiky, pro ostatní země je cena dopravy dle aktuálního ceníku dopravce.

 

Kupující si může v elektronické objednávce zvolit tyto způsoby úhrady:

 • platba v hotovosti nebo kartou při osobním odběru

Tento způsob úhrady je podmíněn zvolením způsobu doručení formou osobního odběru. Údaje o tom, kdy a kde je možné si zboží vyzvednout jsou uvedeny v části IV. Systém objednávání.

 • platba bankovním převodem (doručení či osobní odběr na základě připsání ceny na účet prodávajícího: 970007/ 5500 (Raiffeisen bank)

Kupujícímu bude při zvolení této metody odesláno na jeho uvedený email potvrzení přijetí objednávky s číslem účtu a variabilním symbolem, na jehož základě provede kupující bezhotovostní úhradu. Zboží bude připraveno k osobnímu odběru nebo odeslání až po připsání celkové fakturované částky na účet prodávajícího. V případě neuhrazení této částky kupujícím v době splatnosti (nepřipsání částky na účet prodávajícího v den splatnosti + 3 pracovní dny) bude objednávka automaticky stornována.

 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

Kupující hradí v tomto případě zboží hotově nebo kreditní kartou při přijetí zboží přímo u přepravce.

 • prostřednictvím služby GoPay

GoPay je služba, kterou můžete za zakoupené produkty zaplatit v internetových obchodech pomocí zákaznického účtu PayPal nebo platebními kartami Visa, MasterCard a AmericanExpress.

Důležité: během celé platební transakce se nalézáte na zabezpečených stránkách společnosti GoPay. Firma Dos Mundos s.r.o. nemá v žádném případě přístup k číslům platebních karet. 

Pokud nám banka nepotvrdí platbu vaší kartou, může to být z následujících důvodů:

 • údaje o platební kartě nebyly vyplněny správně
 • na vašem účtu nemáte dostatek finančních prostředků nebo jste již vyčerpali limit pro internetové transakce
 • vaše karta nemá povolené použití pro transakce na internetu. V tomto případě je nutné se obrátit na vaši banku

V případě jakýchkoliv problémů s platbou nás neprodleně kontaktujte.

Zboží bude připraveno k osobnímu vyzvednutí nebo odesláno až po obdržení potvrzení systémem Shoptet.

VI. Podmínky pro pořádané kurzy

Podmínky k poukazu:

 1. Poukaz na kurz je nutné zaplatit předem a uplatnit do data platnosti, které je na poukazu uvedené. Po uplynutí doby platnosti poukaz propadá bez možnosti náhrady.
 2. Rezervace kurzu je možná na webových stránkách www.dos-mundos.cz, elektronicky na emailové adrese: katerina@dos-mundos.cz nebo telefonicky na tel. čísle: 606 738 773. Po rezervaci kurzu Vám přijde potvrzení termínu kurzu.
 3. Poukaz je použitelný pouze jednou.
 4. Poukaz nelze vyměnit za peníze, ani na něj peníze nevracíme.
 5. Rezervaci termínu kurzu je nutno provést nejpozději 30 dní před uplynutím doby platnosti kurzu.
 6. Při zrušení termínu kurzu mají přihlášení účastníci nárok na bezplatnou změnu rezervace, resp. na finanční náhradu v plné výši ceny poukazu.
 7. Zruší-li přihlášení účastníci rezervaci místa na kurzu, platí následující storno podmínky:

a) při zrušení rezervace 6 a více dní před začátkem kurzu – možnost bezplatné změny rezervace termínu
b) při zrušení rezervace 5-3 dni před začátkem kurzu – možnost změny rezervace termínu s poplatkem ve výši 40% z ceny kurzu
c) při zrušení rezervace 2-1 den před začátkem kurzu – možnost změny rezervace termínu s poplatkem ve výši 70% z ceny kurzu
d) při zrušení rezervace méně než 24hod. před začátkem kurzu – změna rezervace termínu nemožná, poukaz propadá

VII. Odstoupení od smlouvy

V souladu s § 53 Občanského zák. č. 89/2012 Sb. má kupující právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dní od převzetí. Vzhledem k charakteru zboží nabízeného na eshopu se tato možnost týká kávy pouze v případě, že bude balení vráceno prodávajícímu nepoškozené, tedy je zaručeno, že obsah balení nemohl přijít do styku se vzduchem. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

 • Zboží doručit prodávajícímu osobně, nebo poštou nebo prostřednictvím přepravní služby vždy na základě předchozí dohody s prodávajícím nejpozději do 14 dnů od dohody.  Zboží zasílané poštou neposílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.
 • Kupující musí ke zboží dodat doklad o nabytí vráceného zboží.
 • Vrácené zboží musí být nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží vám bude vrácena kupní cena ponížena o adekvátní část.
 • V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
 • Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na I) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, II) na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího, III) na dodávku spotřebního zboží a jiného zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

Prodávající se zavazuje kupujícímu vrátit zaplacenou kupní cenu nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení na bankovní účet, který je kupující povinen uvést. Není-li kupující již schopen zboží vrátit v původním stavu, anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 Občanského zákoníku nahradit v hotovosti. Upozornění – poštovné není předmětem reklamace a částka za něj vynaložená se nevrací.

Reklamace poškozeného balíku:

 • Zásilku při převzetí zkontrolujte, je-li poškozena, nepřebírejte ji.
 • Zásilku s poškozeným obalem můžete od řidiče převzít, musíte však informaci o poškození uvést do skeneru řidiče (převzetí s výhradou).
 • Pokud jste převzali zásilku, jejíž obsah je poškozen a obal při převzetí nejevil známky poškození, je nutné reklamaci nahlásit na email kava@dos-mundos.cz, a to do 2 kalendářních dnů od doručení zásilky. Budete potřebovat fotografie zásilky, obsahu, výplně a obalu včetně všech etiket, které na zásilce jsou, a přiložte prodejní fakturu.
 • Reklamaci vždy řešíme s dopravcem my jako příkazce. Příjemce zásilky svou reklamaci uplatňuje u odesílatele zásilky.

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 19.10.2023. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky včetně cen za dopravu bez předchozího upozornění.

Vypracováno v souladu s Občanským zák. č. 89/2012 Sb, Obchodním zák. č. 513/1991 Sb., Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

  

Všeobecné obchodní podmínky pro registrované Velkoobchodní odběratele jsou dostupné na tomto odkazu. Odsouhlasením Obchodních podmínek při odeslání objednávky souhlasí Velkoobchodní odběratel zároveň s Všeobecnými velkoobchodními podmínkami.