Brazílie Sitio Alto Bananeiras

Charakteristika kávy: mléčná čokoláda, rozinky, mandle

Příprava: ideální na espresso 

Oblast: Esprito Santo

Farma: Sitio Alto Bananeiras

Odrůda: 100% arabica, catuai

Zpracování kávy: honey

Nadmořská výška: 950 - 1100 m.n.m.

Popis: Farma Sitio Alto Bananeira, má pouze 20 hektarů a již dlouhých 110 let patří rodině Falqueto. Rodina Falqueto původně pochází z Itálie a práce na farmě je už dlouhou dobu hlavním zdrojem příjmů celé rodiny. Od roku 2005 se mezi jednotlivými kávovníky na farmě pěstují také avokáda, která přinášejí pěstitelům další benefity jako je stín a ochrana kávovníků proti větru a nemocem, mimo to, pěstování avokád je i dobrým dodatečným zdrojem příjmů a napomáhají ochraně místní fauny a flory. Farma je umístěna v nejrenomovanější oblasti hor Esprito Santo. Polovina farmy je osázená kávovníky druhá polovina je ponechána jako Atlantský les, který farmu obklopuje. Fermentace probíhá 14 hodin a následně jsou kávová zrna sušeny po dobu 8 až 15 dnů.

Balení: 300g nebo 1kg, zrnková káva

Nejlepší chuti dosáhnete do 30 dnů od pražení kávy. Doporučení, jak správně kávu skladovat, se dočtete zde.

Cena včetně DPH

 

Characteristics: milk chocolate, rasins and almonds

Preparation: Ideal for espresso

Region: Esprito Santo

Farm: Sitio Alto Bananeiras

Variety: 100% arabica, catuai

Process: honey

Altitude: 950 - 1100 masl.

Description: The farm Sitio Alto Bananeira has just 20 ha and it is proprietary of  Falqueto family for 110 years. They originally came from Italy and their farm is main income of the family for many years. From 2015 they grew also avocados on their farm. The avocados bring them some benefits like shadow and protection against diseases of coffee plants. Anyway avocados are also some extra income for family budget. The farm is located in area of Esprtio Santo mountains. Half of the farm is plant by coffee plants and the rest has been kept as a Atlantic forest which is around the whole farm. The duration of fermentation is around 14 hours and then coffee beans are dried from 8 till 15 days.

Package: 300g or 1 kg whole beans

For the best taste consume within 30 days after roasting. Tips how to store coffee properly can be found here.

Price includes VAT.

 

 

320,00 Kč -