Pražení kávy je nádherný proces... přijďte se k nám podívat jak pražíme!

(Pražíme asi 4x týdně, takže máte dost šancí! Když se poštěstí, píšeme doby pražení na Facebook )

 

Chcete vědět více? Tak čtěte:

 

Příprava

Vše začíná u zelené kávy. Pražič má před sebou velký úkol - najít takový profil pražení, který dá vyniknout všem přirozeným chutím konkrétní várky. Začne pražením malých dávek kávy na malé pražičce, zpravidla připraví tři různé typy ̶ jemně pražený (light city roast), středně pražený (city plus roast) a více pražený (full city roast). Následuje ochutnávání, tzv. cupping. Cuppingu se většinou účastní všichni zaměstnanci pražírny a poté diskutují své chuťové a čichové preference. Jakmile se shodnou na nejlepším vzorku, pražič upraví další parametry pražičky tak, aby využil všechen potenciál kávy. Parametry jsou: teplota a průběh teploty během pražení, přísun vzduchu, rychlost pohybu bubnu pražičky a doba pražení.

 

Pražení

Pražička je rozehřátá na vysokou teplotu a přichází chvíle do trychtýře nasypat zelenou kávu. Odteď už vše musí běžet jako na drátkách a pražič se rozhoduje velmi rychle, zda je potřeba něco v postupu měnit. Zrnka spadnou do otáčejícího se bubnu pražičky a tím se teplota výrazně sníží. Při postupném zahřívání se odpařuje voda a zrnka tmavnou. Po zhruba 9-ti minutách přichází tzv. první prasknutí, neboli first crack. Zrnka spolu s prasknutím zvětší svůj objem a začínají se dít výrazné chemické změny - škroby se rozkládají na cukry a ty postupně karamelizují, rozpadají se kyseliny a začínají se uvolňovat oleje. Pražení lze zastavit již nedlouho po prvním prasknutí, káva bude lehká a udrží si své ovocné tóny (takto pražíme naše kávy, díky tomu na nich vynikne krásně jejich jemnost a ovocnost). Pokud se káva nechá v pražičce déle, tak po dalších 3 až 4 minutách zrnka znovu praskají - second crack - a tím by mělo pražení definitivně skončit. Pro ukončení chemických procesů je potřeba rychlé ochlazení zrn. To probíhá na typických otevřených sítech s otáčejícími se hrabičkami. Po upražení se z kávy ještě zhruba dva dny uvolňují různé plyny a káva se chuťově stabilizuje.

Pražič Dos Mundos Lukáš Zugar

.

Rozdíly v pražení

Pro každou kávu je potřeba jiný profil pražení a každá se hodí na jiný způsob přípravy. Pokud nám při nákupu kávy řeknete, jak si ji hodláte připravovat, poradíme Vám správnou hrubost mletí i druh kávy a způsob pražení optimálně pro Vás. Pro přípravu vyváženého espressa plné chuti se často používají směsi různých káv.

 

Stupně pražení

Klasifikací stupňů pražení je asi tolik, kolik je pražičů. Níže uvádíme stupnici, kterou používá organizace Specialty Coffee Asociation, jejíž jsme členem.

1. Light Cinnamon

2. Cinnamon

3. New England - začíná first crack

4. American, Light City - končí first crack

5. City Plus, Medium

6. Full City

7. Light French, Viennese

8. French - káva se začíná spalovat

9. Italian

10. Spanish

Stupnice jde od lehkých, světlých a kyselých káv po tmavé, olejnaté a hořké.

 

<< ZPĚT

Coffee roasting is a wonderful process. Please visit us and see how we roast!

(We are roasting around four times a week, so you got enough chances to see us! We also post information about roasting on our Facebook page )

 

Do you want to know more about roasting? Please take a seat and read:

 

Preparation

Everything starts with green coffee. Roaster has got a huge task – he has to find a roasting profile, which gives a perfect taste balance to a specific batch. He usually starts on a small roaster with small batches of coffee. There are three different roasting profiles: light roast (light city roast), medium roast (city plus roast) and dark roast (full city roast). Another important step in roasting is cupping. Cupping is usually attended by all roastery employees who discuss their tastes and aromas of coffee. Once all employees agree on the best coffee samples, roaster adjusts other parameters to take full advantage of coffee. Parameters are: temperature, temperature curve during roasting, air income, speed of the roaster drum, roasting time.

 

Roasting

Roasting machine has to be heated to a high temperature and it’s a time to pour green coffee. Everything must run like clockwork from now on. Roaster has to decide very quickly if he needs to change something in the process. Coffee beans fall into the rotating drum; thereby the temperature in roaster is significantly reduced. Water evaporates and beans getting darker during gradual heating of the roasting machine. The first crack comes after about nine minutes. Coffee beans increase their volume and also start strong chemical processes. Amyl breaks down into sugars, caramelizes and acids begin to turn into the oil.

Roasting can be stopped shortly after the first crack. Coffee is light and has got its fruity tones (this is the way how we roast). If we let beans after the first crack in roasting machine longer, around next 3 or 4 minutes, they are starting the second crack. At this point we should stop the roasting process. After ending of the roasting we need to cool coffee beans without any delay. This takes place on the typical open screens with rotating rake. Coffee emits various gases and stabilizes its taste two days after roasting.

Pražič Dos Mundos Lukáš Zugar

 

¨

Differences in roasting

For each coffee we need to find different ideal roasting profile. Some are better for espresso, others for french press or moka pot. If you tell us during your shopping how you will prepare your coffee, we'll recommend you ideal grossnes and coffee from our offer, optimal for you. For balanced taste of espresso are often used coffee mixtures.

 

Roasting degrees

We have got coffee roasting classifications as much as roasters. Below is a scale used by Speciality Association of Europe, which we are members of.

 

1. Light Cinnamon

2. Cinnamon

3. New England - first crack starts

4. American, Light City - first crack ends

5. City Plus, Medium

6. Full City

7. Light French, Viennese

8. French - coffee starts to be over roasted

9. Italian

10. Spanish

Classification goes from the fruity light coffees to dark and over roasted, dark, oily and bitter..

 

<<Back