Zkušený ochutnávač kávy je schopen rozlišit desítky či stovky různých chutí a vůní a rozhodnout se, zda je vnímá jako pozitivní či negativní, zajímavé či rušící. I pro kávové začátečníky či nadšence však může být zajímavým zážitkem tzv. cupping, tedy ochutnávka kávy, při které se tyto vůně a chutě zkoumají. V naší pražírně cuppingy pravidelně pořádáme, můžete si u nás tedy vyzkoušet, jak mlsný máte jazýček, jaká káva Vám chutná, něčemu novému se naučit a pobavit se.

Rezervovat můžete ZDE

 

Jak tedy probíhá cupping?

 

Než nakoupíme větší množství kávy, necháme si poslat vzorky od různých farmářů a ty ochutnáváme. Stojí káva za nákup? Je něčím zajímavá? Má vyváženou chuť? Nejsou v ní obsaženy nepříjemné chutě či vůně?

 

Jako první hodnotíme vůni čerstvě namleté kávy, vše si zapisujeme do speciálních formulářů, abychom své dojmy mohli později porovnat mezi sebou a vybrat nejlepší vzorek. Poté kávu zalijeme horkou vodou a znovu hodnotíme vůni - co se změnilo?, které vůně vynikly a zanikly?

Když káva schladne tak, aby se dala ochutnávat, sebereme cuppingovou lžičkou kávovou krustu a začneme ochutnávat (srkáním ze lžičky docílíme rovnoměrného zážitku pro všechny chuťové buňky v ústech). Jaké jsou v kávě chutě? Jaké má tělo - např. výrazné, hutné, slabé...? Jaká zůstává v ústech dochuť? Pro představu, co všechno lze v kávě rozlišit, slouží obrázek níže.

 

Cupping probíhá u každé várky kávy opravdu mnohokrát. Na plantáži, při nákupu, při výběru vhodného profilu pražení, se zákazníky. Díky němu si můžeme být jisti kvalitou našich káv.

Existují i soutěže o tu vůbec nejlepší kávu na světě - Cup of Excellence. Takové ocenění je nejvyšší dosažitelné ve světě kávy a cena ověnčené kávy letí poprávu rychle nahoru. Pro farmáře je Cup of Excellence opravdovou poctou a ukazatelem jejich umění.

An experienced coffee taster is able to distinguish tens or hundreds of coffee flavours and aromas and decide whether it is perceived as positive or negative, interesting or disturbing. Cupping is a professional method, but it may be an interesting experience for coffee enthusiasts as well. It is a type of coffee tasting during which tasters try to find and name tastes and aromas, which can be found in the coffee. Our roastery organizes cuppings, so you can experience a different approach to coffee, try the sensitivity of your tongue, taste new coffees, learn something new and have fun.

BOOK HERE
How does the cupping proceed?
Before buying large quantities of coffee, we first try samples from different farmers. Is there something interesting about it? Does it have a balanced taste? Does not it contain an unpleasant taste or smell? First we judge aroma of freshly ground coffee. We write everything into special forms for later comparison of all samples. After that we pour hot water over the coffee and re-evaluate the aroma - what has changed? Has the scent stood out or disappeared? When the coffee has cooled enough, we break the coffee crust wit a cupping spoon and begin tasting (sipping from a spoon we achieve an even experience for all taste buds in the mouth). What flavours can we taste? What is the body like - strong, rich, weak,...? What aftertaste remains i our mouth? For the idea of what can be distinguished in coffee take a look at the image below.
Source: www.bespokepost.com

Cupping is proceeded for each batch of coffee many times. First at the plantation, then when we’re buying it, during the ideal roasting profile search or with customers. Thanks to that we can be sure of the quality of our coffees. There is also a competition for the very best coffee in the world - Cup of Excellence. An award is the highest attainable rating in the world of coffee and award-winning coffees are sold quickly. It’s also an indicator of farmer’s art.