Brazílie AparecidaBrazil Aparecida

Charakteristika kávy: lískové oříšky, kakao, blumy

Příprava:  vhodná zejména na přípravu espressa a moka konvičku

Oblast: Minas Gerais

Farma: N. S. Aparecida

100% arabica mondo novo

Zpracování kávy: natural

Nadmořská výška: 1200 m n. m.

Popis: Farmu Nossa Senhora Aparecida provozuje již čtvrtá generace rodiny Villelových. Za uplynulých 60 let si z generace na generaci předávají zkušenosti a znalosti o pěstování, kávovnících i celém regionu a tvoří tak vysoce kvalifikovaný tým producentů a zpracovatelů kávy. Farma se nachází na pohoří Serra de Mantiqueira v příznivé nadmořské výšce 1200 m a vlídném klimatu, které spolu s naturálním způsobem zpracování přidávají kávám příjemné ovocné tóny.

Balení: 250g nebo 1kg, zrnková káva

Nejlepší chuti dosáhnete do 30 dnů od pražení kávy.

Cena včetně DPH

 

Characteristics: hazelnuts, cocoa, Santa Rosa plum

Preparation: ideal for espresso and moka

Region: Minas Gerais

Farm: N. S. Aparecida

100% arabica mondo novo

Process: natural

Altitude: 1200 masl

Description: The fourth generation of the Villela family runs the Nossa Senhora Aparecida farm. Over the past 60 years, from generation to generation, they have passed on the experience and knowledge of growing coffee and the whole region, forming a highly skilled team of coffee producers and processors. The farm is located on the Serra de Mantiqueira mountain at a favorable altitude of 1200 masl and a in gentle climate that along with its natural processing adds pleasant fruit tones to the coffee taste.

 

Package 250g or 1 kg whole beans

For the best taste consume within 30 days after roasting. Tips how to store coffee properly can be found here.

Price includes VAT.

270,00 Kč -